Tablice rejestracyjne

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w produkcji tablic rejestracyjnych. Spełniamy wszystkie wymagania formalne i technologiczne konieczne do produkcji tablic rejestracyjnych zgodnych z aktualnym stanem prawnym. Posiadamy zezwolenie Marszałka Województwa Mazowieckiego na produkcję tablic rejestracyjnych oraz wszystkie certyfikaty zgodności Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie na każdy rodzaj tablic.

Jesteśmy dostawcą pełnego asortymentu tablic rejestracyjnych dla Wydziałów Komunikacji na terenie całej Polski.

Od 1979 r. stale rozwijamy technologię procesu produkcyjnego:
  • od 1 maja 2000 r. produkujemy białe, odblaskowe tablice rejestracyjne,
  • od 1 maja 2006 r. wszystkie wytwarzane tablice posiadają symbol Unii Europejskiej z oznaczeniem PL.

Informacje dostępne pod nr. telefonu +48 (22) 378 25 00 i adresem e-mail inwen@inwen.com.pl